Uddannelsesteder

I København foregår al undervisning i lokaler hos Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby.

I Aarhus holder vi til på Aarhus Tech – Skolen for Trends og Gastronomi, Dollerupvej 4, Ceres Byen, 8000 Aarhus C.